Anna Bång

Psykoterapi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning på psykodynamisk psykoterapi i grupp och individuellt.

Jag har även utbildning i familjeterapi, uttryckande konstterapi  och kognitiv terapi. Jag har arbetat som psykiatrisk sjuksköterska och som psykoterapeut i många år och träffat och samtalat med människor i varierade livssituationer och med olika lidanden.

Numera arbetar jag privat.

 

Jag är medlem i Svenska Föreningen för

                       Gruppterapi och grupputveckling, 

 

                och  Riksföreningen Psykoterapicentrum