Anna Bång

Gruppterapi

för vem?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oavsett vilka akuta problem man lider av så rör alla människors svårigheter i förhållande till andra. Du kanske har svårigheter i förhållande till föräldrar, vänner, arbetskamrater eller partner. Dessa svårigheter kan ha lett till ångest, nedstämdhet, dåligt självförtroende och lust att dra dig undan eller tvång att spela en roll som inte känns äkta.