Anna Bång

Olika terapier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykodynamisk psykoterapi innebär regelbundna och återkommande samtal för att försöka förstå och bearbeta mönster eller förhållningssätt i livet som man upplever är till hinder. I terapin handlar det om att stanna upp och reflektera. Vi hjälps åt att undersöka hur tankar, känslor och föreställnignar påverkar dig. Kanske lever som du egentligen inte vill. Det kan handla om att man, av olika skäl, fastnat i vissa vanor i tankar och handlingar. Genom terapin kan du komma på att det finns alternativ och du kan välja på ett friare sätt i olika situationer. Terapin kan ske i grupp eller  individuellt.