Anna Bång

Gruppterapi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Först kommer du till en intervju där vi talar om vilken nytta du kommer att ha av att deltaga. Gruppen pågår vid samma tid varje vecka. Man förbinder sig om att delta minst 1 termin. Medlemmarna i gruppen talar om det som är viktigt för var och en. Gruppledaren underlättar detta samtal. Det skapas en sammanhållning där du kommer att betyda något för andra och andra för dig. Genom att lyssna på andra kommer olika sätt att förhålla sig till svårigheter och olika sätt att lösa dem fram. Olika sätt och mönster att förhålla sig till andra blir tydliga. Ibland kan de ha varit dolda för dig själv men skapat svårigheter i relationer till andra. När man väl blir medveten om det som ligger bakom går det att förändra. Avslutningen är viktig och sker så att separation kan bearbetas.

 

Läs mer om för vem gruppterapi är lämplig

 

 

Först kommer du För

Först kommer du till en intervju enskilt med mig, där vi talar om vilken nytta du FFröst kommer skulle ha av att deltaga. Gruppen pågår vid samma tid varje vecka. Man förbinder sig att deltaga minst en termin. Medlemmarna i gruppen samtalar om det som är viktigt för var och en. Gruppledaren underlättar detta samtal. Meningen är att man turas om att tala, lyssna och reflektera. Det skapas en sammanhållning där du kommer  att betyda något för andra och andra för dig. Genom att lyssna på andra kommer olika sätt att förhålla sig till problem och olika sätt att lösa dessa fram. Ibland även sådant du inte tänkt på och som kanske överraskar.

 

Läs mer om för vem gruppbehandling kan vara verksam för.                 

 

Ibland kan man börja med några samtal individuellt för att sedan gå in i en terapigrupp.

 

 

Läs mer om gruppterapi       Svenska föreningen för gruppterapi   

                                        och grupputveckling

 

                                        Gruppanalytiska Instituet, GAI

 

                                        Groupanalytic Sociaty 

 

 

 

BBb