Anna Bång

Psykoterapi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till min hemsida!

 

Jag erbjuder terapi vid

- svårigheter i relationer

- låg självkänsla, känsla av att inte duga

- ångest och utmattning

- livskriser

- stress och höga krav på dig själv

- nedstämdhet

 

Eller hur du uttrycker dina svårigheter. De kan ibland vara svåra att sätta ord på. Du är välkommen för ett möte där jag lyssnar på dig. Sedan kan vi gå vidare i nya samtal om du önskar.